• KNKB annuleert alle activiteiten tot 1 mei a.s.

  vrijdag 20 maart 2020
  De KNKB annuleert al haar activiteiten tot 1 mei. Dit betekent in deze periode o.a. geen handschoenkeuringen, geen opleidingen vanuit de kaatsacademie, geen selectietrainingen TeamNL, geen schoolkaatsprojecten en geen KNKB-herenwedstrijd in Holwerd op 27 april.Ook alle andere activiteiten georganiseerd vanuit de bond zullen tot 1 mei geen doorgang vinden. Het bondsbureau heeft een aangepaste werkwijze (zie brief) en...
  Lees meer...

  Trainingen en muurkaatsen kf DLG afgelast t/m 31 maart

  zaterdag 14 maart 2020
  Het bestuur van kaatsvereniging De Lege Geaën heeft de trainingen en het muurkaatsent/m 31 maart a.s. afgelast i.v.m. het Corona-virus.Het bestuur volgt hierin het KNKB-advies (zie het nieuwsbericht hieronder).Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, brengen wij de leden hiervan op de hoogte.Het bestuur
  Lees meer...

  KNKB annuleert Algemene Vergadering en alle overige alle activiteiten

  vrijdag 13 maart 2020
  De Algemene Vergadering van de KNKB op 19 maart gaat niet door. Tevens worden t/m 31 maart 2020 alle overige activiteiten van de KNKB geannuleerd. Vanuit het kabinet zijn op 12 maart j.l. maatregelen aangekondigd, waaronder de maatregel dat bijeenkomsten van 100 bezoekers of meer verboden zijn. Aanvullend hierop heeft NOC* NSF geadviseerd om alle (club)bijeenkomsten t/m 31 maart te annuleren/ te...
  Lees meer...

  Stamtafelgast Rimmer Osinga yn clubblêd Corner fan Sc Heerenveen

  dinsdag 18 februari 2020
  Lees meer...

  Zaalkaatstrainingen beginnen weer, na de voorjaarsvakantie! 

  dinsdag 18 februari 2020
  Dit is het schema
  Lees meer...

  Moaie winst foar Johan Cnossen op Krystkrânstoernoai

  zondag 22 december 2019
  Ja, as jo 5 fan de 6 partijen winne, sitte jo seker yn 'e prizen! Mar is it genôcjh foar de krâns? Dat is net sein, mar dat wie it wol foar de jongste dielnimmer oan it Krystkrânstoernoai, Johan Cnossen! Hy wûn 'op punten' fan Jouke Dotinga, dy't ek 5 partijen wûn hie, mar dy kaam 1 punt leger út mei it puntesaldo. En sa krige hy oan 'e ein fan 'e dei de krystkrâns om! ...
  Lees meer...

  Zondag 22 november Kerstkranstoernooi

  zaterdag 7 december 2019
  Lees meer...

  Foppe Drijfhout veegt als een echte Piet de muurkaatsbaan aan!

  zondag 24 november 2019
  De opkomst was groot; maar liefst 25 wallballers hadden zich aangemeld voor het eerste najaarstoernooi van het seizoen 2019-2020: het Veeg Piettoernooi. Om die reden was de aanvangstijd een uur eerder, 13.00 uur. Toernooileider Nolke Bergstra had weer een mooie lijst inelkaargezet, zodat iedereen tenminste 5 keer kon ballen. Moniek Lootsma mocht als enige 6 keer en dat leverde haar ook nog een prijs op. Met veel sportieve...
  Lees meer...

  Zondag 24 november VEEG PIET TOERNOOI (muurkaatsen)

  vrijdag 15 november 2019
  Lees meer...

  Prachtige opbrengst Rabo Clubsupport 

  woensdag 16 oktober 2019
  Allemaal hartelijk dank voor het stemmen! Namens onze club hebben Aaltsje en Franziska een check met het mooie bedrag van € 494,05 in ontvangst mogen nemen. Dit bedrag willen wij gaan besteden aan het moderniseren/opknappen van het interieur van de kantine...
  Lees meer...

  Autobedrijf Leenstra en Himmel & Skjin binne de nije shirtsponsors

  zondag 13 oktober 2019
  Dat waard sneon 12 oktober op de gesellige jûn yn Us Gebou yn Gau iepenbier makke troch sponsorkommisje meidield. Fan de trije kandidaten bleauwen twa oer.Dit binne se dus!
  Lees meer...

  En it wíe in gesellige jûn!!

  zaterdag 12 oktober 2019
  It wie in jûnmei in protte ferskillende ingrediïnten. In hiele moaie ploech fan sa'n 30 persoanen hat genietsje kind fan in jûnfoljend programma: in 'schnapske' foarôf mei in kennismakkingsspultsje; lekker iten, fersoarge troch topkoks út de streek; in trochrinnende fotopresintaasje oer it ôfrûne jier; in Pubkwis; ...
  Lees meer...
  alle nieuwsberichten