• Poll
  Kaats je deze zomer met een nieuwe want?
  • Ja
  • Nee
  Agenda

  Gesellige frijwilligersjûn foar alle leden

  Op 12 oktober 2019 om 0:00 uur
  locatie: Us Gebou
  Mear busûnderheden folgje noch.
 • Bestuur

  Voorzitter
  vacature

  Secretaris
  Metteke Kuiper
  It Mediel 14
  8628 EV  Goënga
  0515 568 834
  E-mail
  Aandachtsgebieden: Sponsorcommissie, website, nieuwsbrief en clubblad

  Penningmeester
  Franziska van der Tempel
  't Pôllehout 9
  8628 EN  Goënga
  0515 426 985
  E-mail
  Aandachtsgebied: Jeugdcommissie

  Algemene bestuursleden
  Jan de Groot
  It Mediel 9
  8628 ET  Goënga
  0515 52 19 71
  E-mail
  Aandachtsgebieden: Materiaalcommissie en onderhoud kantine

  Aaltsje Wesselius
  Blankendalwei 2
  8628 EM  Scharnegoutum
  0515 52 12 80
  E-mail
  Aandachtsgebieden: Damescommissie en herencommissie
 • Nieuws

  Zondag 6 oktober start Muurkaatscompetitie 

  vrijdag 13 september 2019
  Lees meer...

  En ek in prachtige nachtlike ôfsluting foar de grutten

  zondag 8 september 2019
  De jongerein komt deroan! Wy...
  Lees meer...

  Prachtich keatsen yn it tsjuster foar de jeugd

  zaterdag 7 september 2019
  Sneon 7 septimber. Ja, foar dyjngen fan de...
  Lees meer...