Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

KNKB famkes ôfd. + t.i.l. (opstap)

Op 28 mei 2023 van 10:00 tot 0:00 uur
locatie: Goaiïngea

KNKB skoalfamkes t.i.l. AB

Op 28 mei 2023 van 10:00 tot 0:00 uur
locatie: Goaiïngea

Ouwe Hap Partij KNKB manlju 50+ frije form. AB

Op 4 juni 2023 van 10:00 tot 0:00 uur
locatie: Goaiïngea

Jeugd wedstrijduitslagen

Freed 9 juny 2017 - Keetpartij leden
Kabouters (4 dielnimmers)
1. Imme Klaas Kievit en Hedzer Talsma
2. Doutzen Twijnstra en Lise Bijma
Welpen (4 partoeren)
1. Jildou Twijnstra en Anne Rikst Bakker
2. Minke Lys Leenstra en Coert Baanstra
Pupillen (5 partoeren)
1. Afke Marij van der Goot en Martsen van der Goot
2. Elbrich Kooistra en Anna Mutsaers
3. Sjoukje Gerbrandy en Mikkel Guljé
(Skoal)jeugd (4 partoeren)
1. Herre Cnossen en Johan Cnossen
2. Foke Jil Bakker, Folkert Wierda en Janneke Zijlstra
Nieuws

150 famkes en jonges keatsten federaasje yn Goaiïngea; krâns foar Patrick Feenstra by syn debút (1)

zaterdag 27 mei 2023
Goaiïngea...
Lees meer...

150 famkes en jonges keatsten federaasje yn Goaiïngea; Moniek en Jochem Lootsma yn 'e krâns (2)

zaterdag 27 mei 2023
Goaiïngea...
Lees meer...

Tsjerkebierpartij - Moniek Lootsma wint yn eigen hûs op 1ste klas

vrijdag 26 mei 2023
...
Lees meer...