• Poll
  Kaats je deze zomer met een nieuwe want?
  • Ja
  • Nee
  Agenda

  Oudijzeractie

  Op 23 mei 2019 van 18:00 tot 0:00 uur
  locatie: Sporthal Sibrandabuorren
  Voer hier de tekst in

  Federatiepartij jeugd

  Op 24 mei 2019 van 16:00 tot 0:00 uur
  locatie: Balk
  welpen, pupillen, schooljeugd en jeugd

  Postma Automatiseringpartij - âlder-bern

  Op 30 mei 2019 van 13:00 tot 0:00 uur
  locatie: Goënga
 • Jeugd wedstrijduitslagen

  Freed 9 juny 2017 - Keetpartij leden
  Kabouters (4 dielnimmers)
  1. Imme Klaas Kievit en Hedzer Talsma
  2. Doutzen Twijnstra en Lise Bijma
  Welpen (4 partoeren)
  1. Jildou Twijnstra en Anne Rikst Bakker
  2. Minke Lys Leenstra en Coert Baanstra
  Pupillen (5 partoeren)
  1. Afke Marij van der Goot en Martsen van der Goot
  2. Elbrich Kooistra en Anna Mutsaers

  3. Sjoukje Gerbrandy en Mikkel Guljé
  (Skoal)jeugd (4 partoeren)
  1. Herre Cnossen en Johan Cnossen
  2. Foke Jil Bakker, Folkert Wierda en Janneke Zijlstra • Nieuws

  Prachtich pearkekeatsen op Toplokaasje Sibrandabuorren

  zondag 19 mei 2019
  Wat wie it keatsen noflik yn ‘e...
  Lees meer...

  De jeugd rommet op mei de tradysjonele Oprommerspartij

  woensdag 15 mei 2019
  It kostet de club allinnich krânsen en tiid, de...
  Lees meer...

  Martsen van der Goot pakt de krans bij de KNKB-pupillen in eigen huis

  zondag 12 mei 2019
  Eén keer drukte ...
  Lees meer...