• Poll
  Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit
  Agenda

  9 oktober Recreatietoernooi WallBall Franeker

  Op 9 oktober 2022 van 13:00 tot 18:00 uur
  locatie: Sporthal De Trije in Franeker

  4 novimber Ledefergadering kf De Lege Geaen

  Op 4 november 2022 van 20:00 tot 0:00 uur
  locatie: Us Gebou yn Gau
  Aginda folget noch
 • Bestuur

  Voorzitter
  Jouke Dotinga
  Boeijengastrjitte 22
  8627 SG  Gau
  06 286 77 876
  E-mail

  Secretaris
  Maaike Faber 
  Boeijengastrjitte 66
  8627 SH  Gau
  06 2789 1477
  E-mail

  Penningmeester
  Marije Jonker
  Marsherne 13
  9013 CG  Poppenwier
  06 3406 5889
  E-mail

  Algemene bestuursleden
  Arjen Radix
  Hege Wier 32
  8628 EM  Goënga
  06 424 88 190
  E-mail


 • Nieuws

  Prachtich nachtkeatsen by de grutten, en wat in waar!

  zondag 11 september 2022
  It soe in moaie nacht wurde en dat nei in pear...
  Lees meer...

  Nachtkeatsen foar de jeugd, wer in happening

  zaterdag 10 september 2022
  Pankoeken
  Lees meer...

  Slagge ledepartij senioaren mei sterke winners

  zaterdag 27 augustus 2022
  Dizze ledepartij stie earst 14 dagen ...
  Lees meer...