Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Federatiewedstrijden Jeugd

  Keatsferiening De Lege Geaën hoort bij de federatie Snits e.o.
Naast Goënga zijn nog 12 andere verenigingen aan gesloten bij deze federatie: Balk, Boazum, Easterein, Folsgare, Hommerts-Jutrijp, IJlst, Itens, Reahûs-Tirns, Scharnegoutum, Sneek, Wolsum en Ysbrechtum.

Het jaarboek 2019 van de federatie tref je aan via onderstaande link:
 

Binnen de federatie worden wedstrijden voor de jeugd georganiseerd. Er zijn wedstrijden voor verschillende leeftijdsgroepen. Als je aan deze wedstrijden mee wilt doen moet je de minimale opslagafstand kunnen overbruggen.
  
Bij voldoende deelname kaatsen meisjes en jongens apart.
Binnen de federatie zijn er twee soorten wedstrijden: door elkaar loten (d.e.l.) en afdeling (afd.)
Je kunt je opgeven via de website van de KNKB

In de Agenda op deze site staan alle wedstrijden vermeld. Hierbij staat ook voor welke datum je je moet opgeven om mee te kunnen doen.    

Nieuws

Jeugd koe noch krekt even nachtkeatse!

zondag 10 september 2023
...
Lees meer...

Prachtich Nachtkeatsen mei de Hapjespartij

zondag 10 september 2023
...
Lees meer...

Earste winst foar Jouke Dotinga en Jochem Lootsma op in ledepartij dit jier

maandag 21 augustus 2023
...
Lees meer...