Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

KNKB froulju 1ste klas frije formaasje

Op 30 juni 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Jonge Hab Partij

Op 7 juli 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Federatiewedstrijden Jeugd

Keatsferiening De Lege Geaën hoort bij de federatie Snits e.o.  DNaast Goënga zijn nog 12 andere verenigingen aan gesloten bij deze federatie: Balk, Boazum, Easterein, Folsgare, Hommerts-Jutrijp, IJlst, Itens, Reahûs-Tirns, Scharnegoutum, Sneek, Wolsum en Ysbrechtum.

De federatie Snits e.o. heeft een samenwerkingsverband met de federatie Workum-Bolsward-Wûnseradiel (WBW).In overleg met de KNKB is afgesproken dat de federatie Snits haar wedstrijden blijft organiseren op vrijdag en de federatie WBW op zaterdag. De beide federaties vormen samen Regio Súdwest van de KNKB.

Binnen de federatie worden wedstrijden voor de jeugd georganiseerd. Er zijn wedstrijden voor verschillende leeftijdsgroepen. Als je aan deze wedstrijden mee wilt doen moet je de minimale opslagafstand kunnen overbruggen.
  
Bij voldoende deelname kaatsen meisjes en jongens apart.
Binnen de federatie zijn er twee soorten wedstrijden: door elkaar loten (d.e.l.) en afdeling (afd.)
Je kunt je opgeven via de website van de KNKB

In de Agenda op deze site staan alle wedstrijden vermeld. Hierbij staat ook voor welke datum je je moet opgeven om mee te kunnen doen.    

Nieuws

Oprommerspartij: hast alle bern dienen mei en Suze Bokma wûn har earste krâns!

woensdag 29 mei 2024
...
Lees meer...

DLG-on-tour: Pearkekeatsen fan Poppenwier nei Goaiïngea

zaterdag 25 mei 2024
...
Lees meer...

Prachtige opbringst Aldizeraksje 23 maaie

donderdag 23 mei 2024
De...
Lees meer...