Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Himmel & Skjin-Johannes Doumapartij leden jeugd

Op 27 april 2024 om 09:00 uur
locatie: Goaiïngea

Himmel&Skjin-Johannes Doumapartij leden senioaren

Op 27 april 2024 om 13:00 uur
locatie: Goaiïngea

Âlder-bernpartij

Op 9 mei 2024 om 12:00 uur
locatie: Goaiïngea

Federatiewedstrijden Jeugd

Keatsferiening De Lege Geaën hoort bij de federatie Snits e.o.  DNaast Goënga zijn nog 12 andere verenigingen aan gesloten bij deze federatie: Balk, Boazum, Easterein, Folsgare, Hommerts-Jutrijp, IJlst, Itens, Reahûs-Tirns, Scharnegoutum, Sneek, Wolsum en Ysbrechtum.

De federatie Snits e.o. heeft een samenwerkingsverband met de federatie Workum-Bolsward-Wûnseradiel (WBW).In overleg met de KNKB is afgesproken dat de federatie Snits haar wedstrijden blijft organiseren op vrijdag en de federatie WBW op zaterdag. De beide federaties vormen samen Regio Súdwest van de KNKB.

Binnen de federatie worden wedstrijden voor de jeugd georganiseerd. Er zijn wedstrijden voor verschillende leeftijdsgroepen. Als je aan deze wedstrijden mee wilt doen moet je de minimale opslagafstand kunnen overbruggen.
  
Bij voldoende deelname kaatsen meisjes en jongens apart.
Binnen de federatie zijn er twee soorten wedstrijden: door elkaar loten (d.e.l.) en afdeling (afd.)
Je kunt je opgeven via de website van de KNKB

In de Agenda op deze site staan alle wedstrijden vermeld. Hierbij staat ook voor welke datum je je moet opgeven om mee te kunnen doen.    

Nieuws

Sjoerd Dotinga ferstoarn

maandag 26 februari 2024
...
Lees meer...

Jurjen Hiemstra wint Muorrekeatstoernoai

maandag 5 februari 2024
...
Lees meer...

Aaltsje en Siebrigje Nynke winne Veegpiettoernoai

maandag 27 november 2023
Snein...
Lees meer...