Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

KNKB-wedstrijden Jeugd


Keatsferiening De Lege Geaën is aangesloten bij de Koninklijke Nederlands Kaatsbond, de KNKB.

Wil je meedoen aan de wedstrijden van de KNKB, dan moet je aan bepaalde eisen voldoen. Je moet een minimale opslagafstand kunnen overbruggen. Ook moet je uitslag goed genoeg zijn om aan deze wedstrijden mee te kunnen doen.

Voor de volgende leeftijdsgroepen worden er overal in Fryslân wedstrijden georganiseerd:

* Je leeftijd op 31 december  bepaalt in welke leeftijdsgroep je het volgende jaar kaatst.

Er zijn drie soorten wedstrijden:  doorelkaarloten (d.e.l.), vrije formatie (v.f.) en afdeling (afd.)
Je kunt je opgeven via de website van de KNKB.
Dit kan voor wedstrijden op zaterdag en zondag tot de maandag 19.00 uur.

Voor meer informatie kun je terecht bij de jeugdcommissie of de wedstrijdsecretaris Harm van Gelderen (0515-521130) 
Uitgebreide informatie krijg je natuurlijk ook op de website van KNKB.


Nieuws

Jeugd koe noch krekt even nachtkeatse!

zondag 10 september 2023
...
Lees meer...

Prachtich Nachtkeatsen mei de Hapjespartij

zondag 10 september 2023
...
Lees meer...

Earste winst foar Jouke Dotinga en Jochem Lootsma op in ledepartij dit jier

maandag 21 augustus 2023
...
Lees meer...