• Poll
  Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit
  Agenda

  30 septimber Ledefergadering kf De Lege Geaen

  Op 30 september 2021 van 20:00 tot 0:00 uur
  locatie: Doarpshûs Ús Gebou yn Gau
 • Sponsorcommissie

  Frieda Bruinsma
  Suderom 3
  9014  CG  Tersoal
  0515 52 17 30
  E-mail

  Marten Molenmaker
  Tsjemlân 8
  8627 SJ  Gau
  06 557 62 708
  E-mail

  Catrinus KooistraHege Wier 17 
  8628 EM  Goaiïngea 
  0515 42 55 80 
  E-mail

  Evert Sijbesma
  Spearsterdyk 12
  8647 ET  Sibrandabuorren
  06 228 34 201
  E-mail


  Sponsorboekje.pdfSponsorboekje.pdf


 • Nieuws

  In prachtige nacht om te nachtkeatsen

  zondag 12 september 2021
  Doe't wy begongen mei in prachtige list ...
  Lees meer...

  De jeugd gie mei wille de nacht yn

  zaterdag 11 september 2021
  En sa kaam in ein oan it seizoen 2021. De jongere...
  Lees meer...

  Bern-âlderpartij: in protte wille en moai waar

  zaterdag 28 augustus 2021
  Sneon 28 augustusIt...
  Lees meer...