• Poll
  Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit
  Agenda

  9 oktober Recreatietoernooi WallBall Franeker

  Op 9 oktober 2022 van 13:00 tot 18:00 uur
  locatie: Sporthal De Trije in Franeker

  4 novimber Ledefergadering kf De Lege Geaen

  Op 4 november 2022 van 20:00 tot 0:00 uur
  locatie: Us Gebou yn Gau
  Aginda folget noch
 • Sponsorcommissie

  Frieda Bruinsma
  Suderom 3
  9014  CG  Tersoal
  0515 52 17 30
  E-mail

  Marten Molenmaker
  Tsjemlân 8
  8627 SJ  Gau
  06 557 62 708
  E-mail

  Catrinus KooistraHege Wier 17 
  8628 EM  Goaiïngea 
  0515 42 55 80 
  E-mail

  Evert Sijbesma
  Koeriersterswei 15
  8603 EP  Snits
  06 228 34 201
  E-mail


  Sponsorboekje.pdfSponsorboekje.pdf


 • Nieuws

  Prachtich nachtkeatsen by de grutten, en wat in waar!

  zondag 11 september 2022
  It soe in moaie nacht wurde en dat nei in pear...
  Lees meer...

  Nachtkeatsen foar de jeugd, wer in happening

  zaterdag 10 september 2022
  Pankoeken
  Lees meer...

  Slagge ledepartij senioaren mei sterke winners

  zaterdag 27 augustus 2022
  Dizze ledepartij stie earst 14 dagen ...
  Lees meer...