• Poll
  Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit
  De agenda is leeg.
 • Wolkom by keatsferiening De Lege Geaen!

   4 prizen.jpg
  Op 3 july 2021 w0nen Moniek Lootsma, Andrea Kroes en Iris Oosterbaan (foto links boppe) de 2e priis op de  Jong Fammepartij. In wike letter ferrasten de skoalfamkes Berber van der Goot, Rigt van der Velde en Ilse Baanstra (foto rjochs boppe) mei in 3e priis op it NK skoalfamkes. En wer 14 dagen letter dienen Iris Oosterbaan, Moniek Lootsma itselde, in 3e priis op it NK famkes (foto links ûnder). En dan de Ald Meiers op 7 augustus: noch in 3e priis foar Moniek, Iris en Afke Marij. En sa hawwe al dizze froulju ús club wer op 'e kaart setten!  Kaatsvereniging De Lege Geaën - opgericht in 1978 -  is een actieve en bloeiende vereniging
  De vele vrijwilligers, leden en niet-leden, zorgen ervoor dat de activiteiten van de club met veel enthousiasme kunnen worden gehouden.                

  Op dinsdagavond is er competitiekaatsen voor dames en heren. Op woensdag heeft de jeugd haar competitie en trainingen. Daarnaast organiseert de vereniging wedstrijden voor leden, federatie- en KNKB-wedstrijden.                                                                                             
                                                                                                 
  Er wordt gekaatst op de oude Finne in Goënga, het veld dat voor driekwart wordt omsloten door woonhuizen van De Boppeslach, de Hege Wier en 't Pôllehout. De open kant van het veld is gericht naar het open veld, richting de Snitser Âldfeart.                                                                                             

   De kaatskantine 'it Fintsje' is het 'thuis' van de kaatsers en kaatsters. Na afloop van de competitie en de wedstrijden is het gezellig en genoeglijk nazitten.                                                                                        

  Kaatsvereniging De Lege Geaën is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB).  
 • Nieuws

  Maaike Faber en Marije Jonker nemen het stokje over

  vrijdag 1 oktober 2021
  Op tongersdei 1 oktober wienen in lytse 30 leden...
  Lees meer...

  Zondag 26 september begint het Muurkaatsen weer

  dinsdag 21 september 2021
  ...
  Lees meer...

  In prachtige nacht om te nachtkeatsen

  zondag 12 september 2021
  Doe't wy begongen mei in prachtige list ...
  Lees meer...