Menu
 • Poll
  Ga jij straks kaarten bestellen voor de PC?
  • Ja
  • Nee
  • Misschien
  Agenda

  Federaasje jeugd en junioaren yn Easterein

  Op 2 juni 2017 om 16:00 uur
  locatie:
  Kategoryen: - welpefamkes en welpejonges- pupillefamkes en pupillejonges-skoalfamkes en skoaljonges- famkes en jonges-junioaren famkes en jonges

  Joostemapartij federaasje senioaren yn Turns

  Op 3 juni 2017 om 11:00 uur
  locatie: Turns
  Kategoryen:- manlju A B C t.i.l.- froulju A B t.i.l.

  KNKB NK manlju senioaren yn Frjentsjer

  Op 5 juni 2017 om 09:00 uur
  locatie: Frjentsjer
 • Welkom bij kaatsvereniging De Lege Geaën

   IMGP4849a.jpg


  Goaiïngea 17 maaie 2017.  Ûnder it 'mom' fan 'voor wat hoort wat' kamen Marije van der Meer, Nynke Sijbrandij en Wiljo Sijbrandij nei in keatsclinic foar ús jeugd. Ommers, dizze froulju, dy't no op de heechste KNKB-nivo's keatse, hawwe harren eigen jeugd trochbrocht by kf De Lege Geaën. En dêr dogge se graach wat foar werom. Ek binne se út en troch yn Goaiïngea oan it 'kanonnen' mei manager Sjoerd Dotinga.
  It wie wer in plesierich barren. De bern wienen entûsjast  en mochten oan 'e ein fan de jûn op 'e foto mei de treensters. En as lêste is der dan fansels de gebrûklike wetterijsko! 
  Kaatsvereniging De Lege Geaën is een actieve en bloeiende vereniging. De vele vrijwilligers, leden en niet-leden, zorgen ervoor dat de activiteiten van de club met veel enthousiasme kunnen worden gehouden. 
  Op dinsdagavond is er competitiekaatsen voor dames en heren. Op woensdag heeft de jeugd haar competitie en trainingen. Daarnaast organiseert de vereniging wedstrijden voor leden, federatiewedstrijden en KNKB-wedstrijden.      
       
  Er wordt gekaatst op de oude Finne in Goënga, het veld dat voor driekwart wordt omsloten door woonhuizen van De Boppeslach, de Hege Wier en 't Pôllehout. De open kant van het veld is gericht naar het open veld, richting de Snitser Âldfeart.

  De kaatskantine 'it Fintsje' is het 'thuis' van de kaatsers en kaatsters. Na afloop van de competitie en de wedstrijden is het gezellig en genoeglijk nazitten. 

  KF De Lege Geaën is aangesloten bij de  Koninklijke Nederlandse Kaatsbond    (KNKB).            


 • Nieuws

  40 Âlder-bernpearen keatsten mei  sinneskynwaar yn Goaiïngea

  donderdag 25 mei 2017
  It wie wer it hichtepunt, oant no ta, fan it keatsseizoen. Safolle bern mei eigen âlders en...
  Lees meer...

  Jacob Dotinga pakt de krâns by de 50+

  zaterdag 20 mei 2017
  Yn Goaiïngea hienen wy sneon 20 maaie de 50-plussers op besite. Wy hienen in prachtige list mei 8...
  Lees meer...

  Keatsclinic mei Marije, Nynke en Wiljo 

  woensdag 17 mei 2017
  Goaiïngea17 maaie 2017. Ûnder it 'mom' fan 'voor wat hoort wat'...
  Lees meer...