Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

KNKB froulju 1ste klas frije formaasje

Op 30 juni 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Jonge Hab Partij

Op 7 juli 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

            JONGE HAB PARTIJ 2024


Jonge Hab 2024.jpg

Kaatsvereniging De Lege Geaën - opgericht in 1978 -  is een actieve en bloeiende vereniging met een jong bestuur en heel veel andere vrijwilligers die, al dan niet in een van de vele commissies, hun steentje bijdragen aan de opbouw van de club.

De vele vrijwilligers, leden en niet-leden, zorgen ervoor dat de activiteiten van de club met veel enthousiasme kunnen worden gehouden.                 

Op dinsdagavond is er competitiekaatsen voor dames en heren. Op woensdag heeft de jeugd haar competitie en trainingen. Daarnaast organiseert de vereniging wedstrijden voor l eden, federatie- en KNKB-wedstrijden.                                                                                             
                                                                                               
Er wordt gekaatst op de oude Finne in Goënga, het veld dat voor driekwart wordt omsloten door woonhuizen van De Boppeslach, de Hege Wier en 't Pôllehout. De open kant van het kaatsveld is gericht naar het open veld, richting de Aldfeart.                                                                                             

 De kaatskantine 'it Fintsje' is het 'thuis' van de kaatsers en kaatsters. Na afloop van de competitie en de wedstrijden is het gezellig en genoeglijk nazitten.                                                                                        

Kaatsvereniging De Lege Geaën is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB).  


Nieuws

Oprommerspartij: hast alle bern dienen mei en Suze Bokma wûn har earste krâns!

woensdag 29 mei 2024
...
Lees meer...

DLG-on-tour: Pearkekeatsen fan Poppenwier nei Goaiïngea

zaterdag 25 mei 2024
...
Lees meer...

Prachtige opbringst Aldizeraksje 23 maaie

donderdag 23 mei 2024
De...
Lees meer...