Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Federaasje Snits e.o. Jierfergadering

Op 19 maart 2024 om 19:30 uur
locatie: Café Boazumer Mjitte Boazum

kf De Lege Geaen Jierfergadering

Op 21 maart 2024 om 20:00 uur
locatie: Doarpshûs de Kosterij

KNKB Algemiene ledefergadering

Op 27 maart 2024 om 19:30 uur
locatie: Bloemketerp Frjentsjer

Winnaars Repkobeker

In 1980 is deze beker ingesteld. De man of vrouw die in een jaar de beste resultaten behaalt op alle leden- en federatiepartijen, georganiseerd door  k.v. De Lege Geaën, mag de beker een jaar op de schoorsteenmantel zetten. In 1986 is er een aparte beker bijgekomen voor de vrouwen.
Puntentelling: 3 punten voor de 1e prijs, 2 punten voor de 2e prijs, 1 punt voor de 3e prijs, 1 punt voor de 1e prijs in de verliezersronde. Bij een gelijk aantal punten wordt gekeken naar wie de meeste 1e prijzen heeft gewonnen, daarna wie de meeste 2e prijzen heeft gewonnen, etc. Verder wordt voor het aantal prijzen per wedstrijd gekeken naar het KNKB-regelement.      
De winnaars van 2023 zijn bij de mannen Feiko Scheepvaart en Sytze Jan de Vries en bij de vrouwen Antsje Kievit-Abma. 
Repkobekers 1980-2023.jpg
Nieuws

Sjoerd Dotinga ferstoarn

maandag 26 februari 2024
...
Lees meer...

Jurjen Hiemstra wint Muorrekeatstoernoai

maandag 5 februari 2024
...
Lees meer...

Aaltsje en Siebrigje Nynke winne Veegpiettoernoai

maandag 27 november 2023
Snein...
Lees meer...