Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Aldizer-aksje 23 maaie 2024

Op 23 mei 2024 om 18:00 uur
locatie: Sibrandabuorren (sporthal)

DLG-on-tour Pearkekeatsen

Op 25 mei 2024 om 11:00 uur
locatie: Goaiïngea

Oprommerspartij leden jeugd

Op 29 mei 2024 om 16:00 uur
locatie: Goaiïngea

Winnaars Repkobeker

In 1980 is deze beker ingesteld. De man of vrouw die in een jaar de beste resultaten behaalt op alle leden- en federatiepartijen, georganiseerd door  k.v. De Lege Geaën, mag de beker een jaar op de schoorsteenmantel zetten. In 1986 is er een aparte beker bijgekomen voor de vrouwen.
Puntentelling: 3 punten voor de 1e prijs, 2 punten voor de 2e prijs, 1 punt voor de 3e prijs, 1 punt voor de 1e prijs in de verliezersronde. Bij een gelijk aantal punten wordt gekeken naar wie de meeste 1e prijzen heeft gewonnen, daarna wie de meeste 2e prijzen heeft gewonnen, etc. Verder wordt voor het aantal prijzen per wedstrijd gekeken naar het KNKB-regelement.      
De winnaars van 2023 zijn bij de mannen Feiko Scheepvaart en Sytze Jan de Vries en bij de vrouwen Antsje Kievit-Abma. 
Repkobekers 1980-2023.jpg
Nieuws

Âlde Hap Partij - KNKB 50+ frije formaasje: íen krâns yn Goaiïngea en nét twa yn Gau!

zondag 12 mei 2024
...
Lees meer...

Moaie Bern-âlderpartij mei ideaal keatswaar

donderdag 9 mei 2024
...
Lees meer...

Jelke, Amerins en Age yn 'e krânsen - moai fris begjin fan seizoen 2024

zaterdag 27 april 2024
...
Lees meer...