• Poll
  Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit
  Agenda

  9 oktober Recreatietoernooi WallBall Franeker

  Op 9 oktober 2022 van 13:00 tot 18:00 uur
  locatie: Sporthal De Trije in Franeker

  4 novimber Ledefergadering kf De Lege Geaen

  Op 4 november 2022 van 20:00 tot 0:00 uur
  locatie: Us Gebou yn Gau
  Aginda folget noch
 • Mediacommissies

  REDACTIE SKRABE & BÛTEN 
  Jan Bouwma
  Kaatsland 100
  8608 EB  Sneek
  0515 85 25 39
  E-mail

  Harmen van Gelderen
  Tsjemlân 11
  8627 SJ  Gauw
  0515 52 11 30
  E-mail

  Eize Ypma
  Malta 29
  8601 GW  Sneek
  0515 41 93 51 
  E-mail

  WEBSITE en NIEUWSBRIEF

  Harm van Gelderen
  Tsjemlân 11
  8627 SJ  Gauw
  06 169 85 891
  E-mail

  FACEBOOK en INSTAGRAM
  Sjoukje Dotinga
  Tinkelenbergstrjitte  4
  8627 SN  Sibrandabuorren
  06 297 42 231
  E-mail

  Aaltsje Kroes 
  Boeijengastrjitte 67
  8627 SE  Gau
  06 254 53 528
  E-mail 

  TWITTER
  Jan Bouwma
  Kaatsland 100
  8608 EB  Sneek
  0515 85 25 39
  E-mail


 • Nieuws

  Prachtich nachtkeatsen by de grutten, en wat in waar!

  zondag 11 september 2022
  It soe in moaie nacht wurde en dat nei in pear...
  Lees meer...

  Nachtkeatsen foar de jeugd, wer in happening

  zaterdag 10 september 2022
  Pankoeken
  Lees meer...

  Slagge ledepartij senioaren mei sterke winners

  zaterdag 27 augustus 2022
  Dizze ledepartij stie earst 14 dagen ...
  Lees meer...