Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

KNKB famkes ôfd. + t.i.l. (opstap)

Op 28 mei 2023 van 10:00 tot 0:00 uur
locatie: Goaiïngea

KNKB skoalfamkes t.i.l. AB

Op 28 mei 2023 van 10:00 tot 0:00 uur
locatie: Goaiïngea

Ouwe Hap Partij KNKB manlju 50+ frije form. AB

Op 4 juni 2023 van 10:00 tot 0:00 uur
locatie: Goaiïngea

Mediacommissies

REDACTIE SKRABE & BÛTEN 
Jan Bouwma
0515 85 25 39
E-mail

Harmen van Gelderen
06 1698 5891
E-mail

Eize Pieter Ypma
0515 41 93 51 
E-mail

WEBSITE en NIEUWSBRIEF

Harm van Gelderen
06 169 85 891
E-mail

FACEBOOK en INSTAGRAM
Sjoukje Dotinga
06 297 42 231
E-mail

Aaltsje Kroes 
06 254 53 528
E-mail 

TWITTER
Jan Bouwma
0515 85 25 39
E-mail


Nieuws

150 famkes en jonges keatsten federaasje yn Goaiïngea; krâns foar Patrick Feenstra by syn debút (1)

zaterdag 27 mei 2023
Goaiïngea...
Lees meer...

150 famkes en jonges keatsten federaasje yn Goaiïngea; Moniek en Jochem Lootsma yn 'e krâns (2)

zaterdag 27 mei 2023
Goaiïngea...
Lees meer...

Tsjerkebierpartij - Moniek Lootsma wint yn eigen hûs op 1ste klas

vrijdag 26 mei 2023
...
Lees meer...