• Poll
  Wat is het gewicht van een normale kaatsbal?
  • 20 gram
  • 22 gram
  • 24 gram
  Agenda

  Federatiepartij jeugd alle categorieën

  Op 16 augustus 2020 van 11:00 tot 0:00 uur
  locatie: Balk
  Voer hier de tekst in

  Ledenpartij jeugd

  Op 19 augustus 2020 van 16:00 tot 0:00 uur
  locatie: Goënga
  Voer hier de tekst in

  Federatiepartij jeugd alle categorieën en junioren gaat door!

  Op 21 augustus 2020 van 16:00 tot 0:00 uur
  locatie: Hommerts
  Voer hier de tekst in
 • Materiaalommissie 

  De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor het kaatsmateriaal. Daarnaast regelt zij het leggen van de velden voor de competitie en de wedstrijden. 

  Dit zijn de leden van de commissie:

  Oeds Broersma
  Tsjerkelân 30
  8748 BJ  Witmarsum
  06 160 16 784
  E-mail

  Johannes Douma
  't Pôllehout 7
  8628 EN  Goënga
  0515 41 10 08
  E-mail

  Arjen Hettinga
  De Bourbonstraat 30
  8606 BM  Sneek
  06 536 88 761
  E-mail

  Arjen Hofman
  Boeijengastrjitte 46
  8627 SH  Gauw
  06 432 13 411 
  E-mail

 • Nieuws

  Is it Galgelân is ferhuze nei De Boppeslach?

  zondag 9 augustus 2020
  Sûnt freedtejûn stiet by de keatskantine...
  Lees meer...

  Partoer Wybrig Bakker mist op in pear hierren nei de winst by de KNKB 1e klas yn Goaiïngea

  zondag 9 augustus 2020
  It hie moai west, in oerwinning by keatsferiening...
  Lees meer...

  Ilse Baanstra en Berber van der Goot winne de treastfinale mei oermacht by KNKB skoalfamkes yn Goaiïngea

  zondag 9 augustus 2020
  In moaie ploech fan 7 eigen skoalfamkes hie hjoed...
  Lees meer...