Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Materiaalommissie 

De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor het kaatsmateriaal. Daarnaast regelt zij het leggen van de velden voor de competitie en de wedstrijden. 

Dit zijn de leden van de commissie:

Oeds Broersma
06 160 16 784
E-mail

Johannes Douma
06 3331 0123
E-mail

Jan de Groot
06 836 54 599
E-mail

Albertsym Fekken
06 300 46 374
E-mail

Fakatuere

Nieuws

Jeugd koe noch krekt even nachtkeatse!

zondag 10 september 2023
...
Lees meer...

Prachtich Nachtkeatsen mei de Hapjespartij

zondag 10 september 2023
...
Lees meer...

Earste winst foar Jouke Dotinga en Jochem Lootsma op in ledepartij dit jier

maandag 21 augustus 2023
...
Lees meer...