Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Federaasje Snits e.o. Jierfergadering

Op 19 maart 2024 om 19:30 uur
locatie: Café Boazumer Mjitte Boazum

kf De Lege Geaen Jierfergadering

Op 21 maart 2024 om 20:00 uur
locatie: Doarpshûs de Kosterij

KNKB Algemiene ledefergadering

Op 27 maart 2024 om 19:30 uur
locatie: Bloemketerp Frjentsjer

Materiaalommissie 

De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor het kaatsmateriaal. Daarnaast regelt zij het leggen van de velden voor de competitie en de wedstrijden. 

Dit zijn de leden van de commissie:

Oeds Broersma
06 160 16 784
E-mail

Johannes Douma
06 3331 0123
E-mail

Jan de Groot
06 836 54 599
E-mail

Albertsym Fekken
06 300 46 374
E-mail

Fakatuere

Nieuws

Sjoerd Dotinga ferstoarn

maandag 26 februari 2024
...
Lees meer...

Jurjen Hiemstra wint Muorrekeatstoernoai

maandag 5 februari 2024
...
Lees meer...

Aaltsje en Siebrigje Nynke winne Veegpiettoernoai

maandag 27 november 2023
Snein...
Lees meer...