• Ledepartij jeugd

  Op 18 augustus 2021 van 16:00 tot 0:00 uur
  Goaiïngea
  Fersetten fan 13 nei 18 augustus!
 • Agenda

  30 septimber Ledefergadering kf De Lege Geaen

  Op 30 september 2021 van 20:00 tot 0:00 uur
  locatie: Doarpshûs Ús Gebou yn Gau