Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

KNKB froulju 1ste klas frije formaasje

Op 30 juni 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Jonge Hab Partij

Op 7 juli 2024 om 10:00 uur
locatie: Goaiïngea

Aaltsje en Siebrigje Nynke winne Veegpiettoernoai

maandag 27 november 2023

Snein 26 novimber wie it earste muorrekeatstoernoai fan dit winterskoft. In klassiker is it hast, it Veegpiettoernoai.  Der wienen 26 dielnimmers en elk mocht 8 kear spylje, twa tsjin twa. Aaltsje Kroes bleau yn de A-groep Michel Nesse krekt foar. De A-groep spile fan 13:00 - 15:00 oere.


Yn de B-groep wie it ferskil tusken de 1ste en de 2de ek net grut. Siebrigje Nynke Boschma wie in heale punt better as Tara van der Meulen. Dizze groep spile fan 15:00 - 17:00 oere, sadat de A-groep in skoft op de priisútrikking wachtsje moast. De prizen wienen wer lekker, sponsord troch Jaring Ypma út Gau, bakker sutelder. 

It wie in slagge toernoai en it  neisitten wie gesellich.


IMG_6845.JPG
Schermafbeelding 2023-11-27 135744.jpg
IMG_6840.JPG
IMG_6836.JPG
 
Nieuws

Oprommerspartij: hast alle bern dienen mei en Suze Bokma wûn har earste krâns!

woensdag 29 mei 2024
...
Lees meer...

DLG-on-tour: Pearkekeatsen fan Poppenwier nei Goaiïngea

zaterdag 25 mei 2024
...
Lees meer...

Prachtige opbringst Aldizeraksje 23 maaie

donderdag 23 mei 2024
De...
Lees meer...