Poll
Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit

Agenda

Federaasje Snits e.o. Jierfergadering

Op 19 maart 2024 om 19:30 uur
locatie: Café Boazumer Mjitte Boazum

kf De Lege Geaen Jierfergadering

Op 21 maart 2024 om 20:00 uur
locatie: Doarpshûs de Kosterij

KNKB Algemiene ledefergadering

Op 27 maart 2024 om 19:30 uur
locatie: Bloemketerp Frjentsjer

Prachtige opbringst Âldizeraksje

zaterdag 10 juni 2023
Sibrandabuorren, 8 juny 2023. Troch de ynset fan in protte leden fan de keatsclub is de Âldizeraksje wer in grut súkses wurden. De karren mei metalen rieden ôf en oan. Jo begripe net wêr't it guod alle jierren wer weikomt!
Ûnder lieding fan de 'eenarmige bandiet' Jan de Groot rûn alles wer soepel. Syn rjochterhân Albertsym Fekken stie him by (foto hjirûnder). Yn totaal wie de opbringst € 2.417,26, wêrfan € 639,16 ôfkomstich wie fan 'spesjaal izer'.

IMGP2507.JPG
IMGP2504.JPG
IMGP2503.JPG
IMGP2496.JPG

IMGP2506.JPG
IMGP2505.JPG
 
Nieuws

Sjoerd Dotinga ferstoarn

maandag 26 februari 2024
...
Lees meer...

Jurjen Hiemstra wint Muorrekeatstoernoai

maandag 5 februari 2024
...
Lees meer...

Aaltsje en Siebrigje Nynke winne Veegpiettoernoai

maandag 27 november 2023
Snein...
Lees meer...