• Parturen Dotinga en Sijbesma sterke winnaars Midsimmerjûn-Bakker TAB-partij

  vrijdag 28 juni 2019

  Met elkaar hebben 30 mannen en vrouwen meegedaan aan een van de jaarlijkse klassiekers van onze kaatsclub: de Bakker Timmer- en Aannemersbedrijfpartij, kortweg Bakker TAB. En ook de sponsor zelf, Wiggele Bakker was weer van de partij en hij viel, zoals gewoonlijk, in de prijzen. Het weer was goed en na de eerste speelronde kon men zich tegoeddoen aan een chinees buffet. Alles was weer goed verzorgd. Het moet altijd maar weer allemaal gedaan worden door de vele vrijwilligers. En uiteindelijk gaat het om het kaatsen.      
  Mooie winst voor Kristia, Maaike en Etta
  De vrouwen kaatsten in een poule van 4 parturen. Als je de eerste partij maar wint, anders kan het moeilijk worden de kransen te bemachtigen. Foke Jil Bakker, Sjoukje Dotinga en Siebrigje Nynke Boschma ondervonden dat in de eerste omloop tegen Kristia Dotinga, Maaike Faber en Etta Dotinga. De laatsten wonnen dat in een spannende partij op 5-4 6-2.
  Kristia, Maaike en Etta stoomden door en wonnen ook de tweede partij. Tegen Gatske de Jong, Antsje Kievit en Franziska van der Tempel werd het een gemakkelijke zege: 5-1 6-4. Ook in de laatste partij, tegen Aaltsje Kroes, Aaltsje Wesselius en Frieda Bruinsma, werd het een duidelijke overwinning.  De 21 punten zaten dus in de knip.  
  Foke Jil Bakker, Sjoukje Dotinga en Siebrigje Nynke Boschma gingen na hun verlies in de eerste partij door en wonnen de twee daaropvolgende partijen met overmacht en kwamen zo uit op 18 punten.

  1.  Kristia Dotinga, Maaike Faber en Etta Dotinga
  2.  Foke Jil Bakker, Sjoukje Dotinga en Siebrigje Nynke Boschma
  F1.jpg
  F2.jpg
  Evert, Wybren en Oeds zijn niet te kloppen
  De mannen kaatsten met zes parturen volgens een bepaald schema, zodat het niet altijd zo hoefde te zijn dat de uiteindelijke winnaar tegen de nummer 2 had gekaatst. En zo gebeurde het ook.
  Evert  Sijbesma, Wybren Jorritsma en Oeds Broersma bleken het meest complete partuur te zijn. In  totaal kregen ze maar 4 eersten tegen. Het partuur met de bijna-alles-kunner Michel Nesse, Albersym Fekken en Wiggele Bakker lieten zijn op een spel staan. Het partuur Timen van Gelderen, Jacob Dotinga en Marcel de Groot kreeg maar 1 eerst en datzelfde lot ondergingen Jorrit Jorritsma, herintreder Jouke Dotinga en Wytse Hospes. 21 punten vergaarden zij.
  De 2e prijs ging naar Arjen Radix, Jan Feenstra en Germ Bergstra. Zij wonnen eerst moeizaam op 5-5 6-4 van Jorrit Jorritsma c.s. Vervolgens was het alles aan de hang tegen Michel Nesse c.s. En de derde partij werd er gewonnen van de sterke formatie Nolke Bergstra, Jan de Groot en Johannes Douma op 5-2 6-4. Ook voor hen waren er dus 21 punten, de tegeneersten nekten hen.
  Voor Michel Nesse, Albertsym Fekken en Wiggele Bakker was er de 3e prijs. Eén winstpartij was hen gegund, namelijk tegen Nolke Bergstra c.s. 

  Na afloop reikte het sponsorechtpaar Wiggele en Hinke Bakker de prijzen uit.

  1.  Evert Sijbesma, Wybren Jorritsma en Oeds Broersma
  2.  Arjen Radix, Jan Feenstra en Germ Bergstra
  3.  Michel Nesse, Albertsym Fekken en Wiggele Bakker
  M1.jpg
  M2.jpg
  M3.jpg • Nieuws

  Prachtige opbrengst Rabo Clubsupport 

  woensdag 16 oktober 2019
  Allemaal hartelijk dank voor het stemmen...
  Lees meer...

  Autobedrijf Leenstra en Himmel & Skjin binne de nije shirtsponsors

  zondag 13 oktober 2019
  Dat waard sneon 12 oktober op de gesellige jûn...
  Lees meer...

  En it wíe in gesellige jûn!!

  zaterdag 12 oktober 2019
  It wie in jûn wie it mei in protte...
  Lees meer...