• Poll
  Ga je de komende maanden muurkaatsen of zaalkaatsen?
  • Ja
  • Nee
  Agenda

  Federatiepartij welpen en pupillen 

  Op 25 mei 2018 om 16:00 uur
  locatie: Reahûs
  Opgeven tot dinsdag 22 mei 19:00 uur via knkb.nl

  Federatiepartij schooljeugd en jeugd

  Op 25 mei 2018 om 16:00 uur
  locatie: Tirns
  Opgeven tot dinsdag 22 mei 19:00 uur via knkb.nl

  DLG-on-tourpartij - Pearkekeatsen

  Op 26 mei 2018 om 14:00 uur
  locatie: Sibrandabuorren
  Dames en herenGrote bal
 • Jubileum 40 jaar kf DLG


   40 jaar.jpg
  En dat moet gevierd worden!


  Vanaf donderdag 14 juni tot en met zondag 17 juni organiseren we een programma bomvol activiteiten voor jong en oud.
   
  Donderdag 14 juni: de start!
  Receptie en expositie  in de kerk van Goënga      
  We openen het jubileum met een receptie voor genodigden en vrienden van de KF DLG in de kerk in Goënga. Vanuit het PC-Kafee à la KF DLG wordt uitgebreid stil gestaan bij de opening van de expositie over de historie van de vereniging welke vervolgens het hele weekend te bezichtigen is.
  Kaatsdemonstratie
  Na het officiële gedeelte volgt een kaatsdemonstratie door het winnende PC-partuur van Johan Abma. We sluiten deze avond af in de kaatskantine met een ouderwets gezellige nazit waarbij we live de loting van de afdelingswedstrijd van zaterdag uit voeren. De hele avond wordt muzikaal omlijst door lokale sterren.
   
  Vrijdag 15 juni: speciaal voor de jeugd!
   Tinten.jpg

  Ledenkaatsen en kaatskamp
  Op vrijdag starten we om 16:00 uur met ledenkaatsen voor de jeugd. Hierna keert het legendarische kaatskamp terug met als afsluiting van de avond: vuurwerk!
   
  Wil je meehelpen een onvergetelijke gebeurtenis voor de kids te organiseren? Meld je dan aan bij Thijs Bijma.
    
          
  Zaterdag 16 juni: grote Legeanster kaatsdag voor iedereen vanaf 14 jaar!
  Zaterdag staat in het teken van kaatsen, kaatsen en nog eens kaatsen. Een veld vol, dat is onze ambitie. We organiseren een Afdelingswedstrijd 2.0 + Vrienden van KF DLG partij (Opstapperspartij).
  Wat is een afdelingspartij 2.0?  
  We nodigen alle verenigingen/dorpen uit om een partuur te vormen bestaande uit een A-kaatser, een B-kaatser en een C-kaatser, uitgaande van de klassen die we hanteren tijdens het competitiekaatsen.
  De wens van de organisatie is dat er parturen uit Poppenwier, Sibrandaburen, Gauw en Goënga komen die het tegen elkaar op gaan nemen. We willen graag dat de A kaatsers hiertoe het initiatief nemen.
  Ook onze leden uit Grou, Reduzum, Sneek, Wiuwert, Scharnegoutum dagen we bij deze uit om met een partuur te komen. Hiernaast nodigen we actief de ver-enigingen uit onze federatie uit met parturen te komen en benaderen we onze oud leden inmiddels wonende elders uit om ook mee te doen (denk aan Makkum, Boazum, Balk, Workum, Heeren-veen, etc.). Doelstelling is om op deze wijze minimaal 20 partuur op de lijst te krijgen. 

  En de prijs liegt er niet om: de eerste prijs is een op de hand gemaakte kaatswant!         
         
   nije want.jpg

       
  Vrienden van de KF DLG-partij
  Voor onze kaatsvrienden die niet meedoen aan de afdelingspartij organise- ren we de Vrienden van de KF DLG-partij (opstappers/door elkaar loten). Afhankelijk van de deelname kaatsen we in verschillende klassen: A & B heren, A & B dames. Help mee aan een prachtige deelnemerslijst door een vriend of vriendin mee te nemen, lid of geen lid, vanaf 14 jaar!
  En om het feest compleet te maken, organiseren we natuurlijk volop vertier:

  • Reünie
  • Culturele activiteiten
  • Springkussen voor de kids
  • Kofferbakverkoop: parkeer je auto en verkoop je spullen voor 2 euro voor Dorcas (meer info over aanmelden volgt)
  • Lekker eten
  • Muziek, muziek en nog eens muziek tijdens het kaatsen met als uitsmijter direct na afloop: Zachte Berm
        
  Zondag 17 juni: de afsluiting
  Ouder–Kindpartij en BBQ
  Zondag sluiten we af met de altijd succesvolle Ouder–Kind partij voor onze leden. Extra feestelijk dit jaar met een gezamenlijke BBQ en ijskar!
  Dorcas is het goede doel
  Kortom: dit beloofd een prachtig weekend te worden met voor ieder wat wils. En: we grijpen de gelegenheid graag aan om iets extra’s voor onze medemens te kunnen betekenen. Het hele weekend zal er op diverse manieren geld worden opgehaald voor Dorcas. Tot ziens op het kaatsveld!
        
        
         

 • Nieuws

  Kâlde en winige Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland-partij

  woensdag 16 mei 2018
  Mar sa as altyd hat de jongerein dêr minder lêst fan as de grutten. En dan rekkenje ik mar...
  Lees meer...

  Jacob Dotinga stunt hast alwér by de 50+

  zaterdag 28 april 2018
  In prachtige list hienen wie op sneon 28 april: 19 partoeren. Troch twa ôfsizzings bleaunen der 18...
  Lees meer...

  DLG-Jeugd bij spits af op mooie Koningsdagpartij

  vrijdag 27 april 2018
  Marco van der Goot houdt zijn speech voor de nieuwe...
  Lees meer...