• De jeugdtrainingen beginnen weer! 

  zondag 3 mei 2020
  Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Ook keatsferiening De Lege Geaen (kf DLG) wil weer jeugdtrainingen organiseren.  
   
  coronavirus.png

  De jeugdtrainingen zullen, vanaf 5 mei 2020, voorlopig op de volgende tijdstippen verzorgd worden op het kaatsveld in Goaiïngea. De gemeente is hierover geïnformeerd. Vanuit het bestuur is Franziska van der Tempel aanspreekpunt voor de gemeente.    

  jeugdtrainingen.jpg
  Protocol
  In het onderstaande protocol wordt beschreven op welke manier kf DLG de trainingen organiseert en welke regels gelden. Hiervoor is het ‘Protocol Verantwoord Sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar’ van het NOC*NSF als uitgangspunt genomen, waarin het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM zijn meegenomen.

  Uitgangspunten
  Er is vanuit de kaatsvereniging gekozen om op verschillende dagen  trainingen te geven, om geen vermenging te krijgen tussen de leeftijdsgroepen. Elke categorie traint op een ‘eigen’ deel van het veld, hiervoor is voldoende ruimte op het veld.
  Trainingen op dinsdag- en woensdagavond zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Dit om zoveel mogelijk jeugd de mogelijkheid te bieden om te kunnen sporten. 

  Kleedkamers, kantine en (buiten)toiletten zijn gesloten. Alleen bij een calamiteit kan er gebruik gemaakt worden van een buitentoilet. Een EHBO-koffer staat in het materiaalhok op een zichtbare plek. De dichtstbijzijnde AED hangt  bij dorpshuis De Kosterij (Aldfeartsdyk 3, Goaiïngea). 

  Voorafgaand aan de trainingen dienen kaatsers en trainers hun handen schoon te maken met reinigingsdoekjes. Materialen die op dinsdag gebruikt zijn en op woensdag weer gebruikt worden, worden na afloop van de training schoongemaakt. Tijdens elke trainingsavond is een Corona-verantwoordelijke aanwezig, die herkenbaar is aan een fel gekleurd hesje.  Hij/zij zal ervoor zorgen dat alles in lijn is met het protocol en dat de regels op het veld worden nageleefd.

  Iedereen is verantwoordelijk voor de eigen gezondheid. Wij vragen ook om rekening te houden met de gezondheid van anderen door onderstaande regels na te leven. Verder is het de keuze van de ouders of kinderen om wel of niet deelnemen aan de trainingen.
  En voor alles geldt:  gezond verstand gebruiken staat voorop.

  Regels per doelgroep
  In het volgende deel van dit protocol worden de regels beschreven, uitgesplitst per doelgroep ‘trainers, begeleiders en vrijwilligers’, ‘sporters’ en ‘ouders/verzorgers’.
   Deze regels worden met alle belanghebbenden gecommuniceerd en zullen zichtbaar bij de kaatskantine worden opgehangen. 

  Regels voor trainers, begeleiders en vrijwilligers
  • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
  • bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 jaar geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling;
  • zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo weinig mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
  • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;
  • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
  • zorg dat het trainingsmateriaal klaar staat als de kinderen het veld op komen, zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
  • ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief is getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Is dit wel het geval, stuur ze dan naar huis en neem of laat contact opnemen met de ouders/verzorgers;
  • wijs kinderen op het belang van handen wassen en desinfecteren, laat kinderen voorafgaand aan de training hun handen schoon maken met reinigingsdoekjes en doe dit zelf ook. Laat ze geen handen schudden;
  • maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
  • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
  • houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
  • laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit.
  • wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
  • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
  • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
  • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • was of desinfecteer je handen na iedere training;
  • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

  Regels voor sporters
   • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moetje thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
  • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
  • reis alleen of met één persoon uit jouw huishouden naar de sportlocatie;
  • kom in sportkleding naar de sportlocatie. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt niet douchen en geen gebruik maken van het toilet. Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest en handen hebt gewassen;
  • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht tot aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
  • voor aanvang van de training wordt jouw gevraagd naar eventuele gezondheidsklachten van jou en andere leden van jouw huishouden die zouden kunnen duiden op het coronavirus (COVID-19);
  • voor aanvang van de training wordt jou gevraagd om jouw handen schoon te maken met een reinigingsdoekje;
  • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, zoals trainers en bestuursleden;
  • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
  • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen;
  • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
  • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

  Regels voor ouders en verzorgers
   • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
  • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
  • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/ sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
  • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
  • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
  • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jullie huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat jouw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet jouw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
  • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
  • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
  • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
  • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
  • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteitis het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
  • direct na de sportactiviteit haal je jouw kind(eren) op van de sportlocatie/afgesproken plek. Blijf wachten in de auto en zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.


 • Nieuws

  De kop is derôf mei de Thúsbliuwerspartij

  maandag 6 juli 2020
  Freed 3 july is it wedstriidseizoen...
  Lees meer...

  Freed 3 july: de jeugd begjint it seizoen mei de Thúsbliuwerspartij

  vrijdag 3 juli 2020
  Krekt foar de fakânsje, ja einliks ýn de...
  Lees meer...

  Op tiisdei 2 en woansdei 3 juny kin it kompetysjekeatsen los! 

  zaterdag 30 mei 2020
  De KNKB jout oan dat der romte is om te...
  Lees meer...