• Poll
  Ga je de komende maanden muurkaatsen of zaalkaatsen?
  • Ja
  • Nee
  Agenda

  Fjoerpylk Toernoai Muorrekeatsen 

  Op 30 december 2018 van 13:00 tot 0:00 uur
  locatie: 't Mingetsje yn Sibrandabuorren
  Er wordt gekaatst in twee klassen: A en B, dames en heren door elkaarInleg: € 4,00Opgeven kan tot zaterdag 29 december 18.00 uur bijNolke Bergstra, bel of whatsapp: 06 427 160 88
 • Wolkom by keatsferiening De Lege Geaen!

  Op 14 juny song de sjongploech mei Willem Twijnstra, Wytse Hospes, Jouke Dotinga, Michel Nesse, Jelmer Molenaar, Gerrit van der Leeuw en Gerrit Koudenburg (foto) har de longen út it liif mei sels-skreaune teksten. En wy mochten ek meidwaan. Akkordeonist Gerk Venema begeliede de jonges treflik. 
  Sjongploech.JPG  1. "Hjir steane wy dan, goeiejûn allegearre, moai dat jim der binne.
  Want sûnder ús keatsers, dat kinne wy net, dan fiele wy ús allinne.
  Al 40 jier mei wille en fertier."

  2."Us klup ken in skiednis, dy kinne jimm' sjen, fierderop dêr yn tsjerke
  Yn 40 jier tiid is der echt wol wat bard, dat sille jo dêr dan wol merke.
  'Witsto noch wol fan doe, dat moaie keatsseizoen!'"

  3. "Op tiisdei, dan binne de grutten presint, keatse dan har kompetysje.
  De manlju, de froulju dy slane tsjin 'e bal, dat is al jierren tradysje.
  En dy hawwe nei 't luie swit, in drankje as neisit...."

  4. "Op woansdei, dan binne de bern oan 'e beurt, hear se ris laitsjen en roppen.
  Se lizze in keats, mar komt er yn 'e nap, dan flucht er soms sa oer de groppe.
  By winst of ferlies, se reitsje net fan 'e wiis."

  5. "Op NK of Freule, de Bond of PC, is klup is dêr steeds te finen.
  Wy slaan dêr foarbêst op en litte de bal tusken de touwen ferdwine.
  Mei wikseljen resultaat, mar wy steane op 'e kaart!"

  6. "Al 40 jier lang is ús klup no yn tou, en dat is in prestaasje.
  Wy keatse mei freugde, mei jong en mei âld, ek ús nijste generaasje.
  Wy bliuwe noch lang bestean, de trots fan 'e Legeaen."

  Nei elk kûplet, kinkt it Refrein:
  "Wy fiere feest hjoed, hjir yn de Lege Geaen.
  Wy keatse en laitsje, en litt' 'm goed smeitsje.
  Wy fiere feest hjoed, it hiele wykein lang.
  Belibje it mei, want jim steane earste rang."    
 • Nieuws

  Michel Nesse wint Piternútmuorrekeatsen

  zondag 2 december 2018
  17 dielnimmers stienen om 13.00 oere klear op...
  Lees meer...

  KNKB-wedstrijden Goënga 2019

  donderdag 8 november 2018
  De volgende KNKB-wedstrijden staan in 2019 op het...
  Lees meer...

  Kaatsfestijn op de Oosterdijk een daverend succes!

  zondag 30 september 2018
  10-jarig jubileum met 34...
  Lees meer...