• Poll
  Ga je de komende maanden muurkaatsen of zaalkaatsen?
  • Ja
  • Nee
  Agenda

  Federatiepartij welpen en pupillen 

  Op 25 mei 2018 om 16:00 uur
  locatie: Reahûs
  Opgeven tot dinsdag 22 mei 19:00 uur via knkb.nl

  Federatiepartij schooljeugd en jeugd

  Op 25 mei 2018 om 16:00 uur
  locatie: Tirns
  Opgeven tot dinsdag 22 mei 19:00 uur via knkb.nl

  DLG-on-tourpartij - Pearkekeatsen

  Op 26 mei 2018 om 14:00 uur
  locatie: Sibrandabuorren
  Dames en herenGrote bal
 • Speciale Afdelingspartij

  Beste kaatsvrienden,

  K.F. De Lege Geaen bestaat 40 jaar en we nodigen kaatsers en verenigingen van harte uit om dat samen met ons te vieren! Zaterdag 16 juni organiseren wij daarom een speciale afdelingswedstrijd en wij zouden het super leuk vinden dat ook jij samen met je vereniging deelneemt aan deze speciale partij.
   
  Het speciale aan deze afdelingswedstrijd is dat het de bedoeling is dat het partuur bestaat uit een A-maat (niveau A-klasse federatie), een B-maat (niveau B-klasse federatie) en een C-maat (niveau C-klasse federatie). In grote lijnen betekent dit voor ons het volgende:
  1. Een afdelingspartuur bestaat een A-, B-, C-maat (Leeftijd is vanaf 14 jaar, leden en niet-leden, dames en heren en ook 50+-kaatsers kunnen meedoen)

  • A-kaatsers zijn de A-kaatsers in onze competitie, de A-kaatsers in de federatie en KNKB-kaatsers, jongens jeugd A-klasse, heren junioren en heren senioren.
  • B-kaatsers zijn de B-kaatsers in onze competitie, de B-kaatsers in de federatie en KNKB-kaatsers dames, KNKB jongens jeugd  B-klasse en 50+-kaatsers die in 2017 minimaal 1x in de A-klasse hebben gekaatst.
  • C-kaatsers zijn de C-kaatsers in onze competitie (dat ben je als je in 2017 minimaal 1x meegedaan in de C-klasse), C-kaatsers in de federatie, dames leden en federatie, jeugd federatie, KNKB jeugd meisjes en B-klasse 50+ kaatsers.
  2. Elke lid van het partuur heeft een functie . Dat betekent voor deze wedstrijd:
  • Voorbest, voorin of achterin en voorminst.
  • Bij twee kaatsen is de opslag voor de voorminst.
  • Bij één kaats slaat altijd voorbest op.
  • Bij een schoon eerst mag er gewisseld worden van functie.
  3. De parturen komen uit voor een dorp of komen uit voor een vereniging. Kaatsers kaatsen in clubtenue of dorpstenue. 

  Speciale afdelingswedstrijd KF DLG
  • Zaterdag 16 juni 11.00 uur
  • 1 e Prijs: op maat gemaakte kaatshandschoen
  • Verliezers 1 e omloop stappen op in de d.e.l.-wedstrijd, die om 13.00 uur start
  • Inleg €10,- / 50% voor DORCAS
  • Na afloop live muziek: Zachte Berm
  • Markt voor goede doel: DORCAS
  • Reünie KF DLG
  • Pizza kar
  • Doel: veel deelnemers & kaatsplezier!
  • Opgeven voor 14 juni 16.00 uur
  • Opgeven kan bij Gauke Zijlstra 06-4811 4866 /  rodefietstassen@gmail.com 
 • Nieuws

  Kâlde en winige Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland-partij

  woensdag 16 mei 2018
  Mar sa as altyd hat de jongerein dêr minder lêst fan as de grutten. En dan rekkenje ik mar...
  Lees meer...

  Jacob Dotinga stunt hast alwér by de 50+

  zaterdag 28 april 2018
  In prachtige list hienen wie op sneon 28 april: 19 partoeren. Troch twa ôfsizzings bleaunen der 18...
  Lees meer...

  DLG-Jeugd bij spits af op mooie Koningsdagpartij

  vrijdag 27 april 2018
  Marco van der Goot houdt zijn speech voor de nieuwe...
  Lees meer...