• Michel Nesse net te pakken op Maitiid-slottoernoai muorrekeatsen

  zondag 17 maart 2019
   Nolke.JPG
  Nolke oan 'e kofje yn 'e seal, moat kinne!

  It tal dielnimmers wie dit kear wat minder as de foarige kear, mar dat makke it muorrekeatsplesier net minder. De 16 oanwêzigen knokten in sportive striid út. Seis partijen per persoan wie dit kear it taks. Foar it earst waard it rallypointsysteem op in toernoai hantearre, in systeem dat yn 'e rin fan dit winterskoft syn yntree dien hat. En mei súkses, it jout mear spanning en it giet allegearre wat flotter. Wy telden op dizze dei 21 punten per partij. Wedstriidlieder Nolke Bergstra joech by de priisútrikking útlis oer it programma dat er boud hat om de lotting te regeljen. It is no in makky, sa sei de sympatike Legeaenster om utens (Grou). Petje af!

  Mar ja, wa stie oan 'e ein fan 'e
   Michel en Nolke.JPG
  middei mei de fiktive krâns om 'e nekke? Dat wie Michel Nesse. Hy hie alle seis partijen wûn. Harm van Gelderen skoarde 5 út seis en Moniek Lootsma, hiel moai 4 út seis. Omdat Bauke Nicolai al nei hûs ta wie, mocht Sjoerd Atze de Jong fan Kimswert de 4e priis yn ûntfangst nimme! 
   Priiswinners.JPG  Nolke lokwinske priisútrikker Michel

  Punten muorrekeatsen.jpg
  f.l.n.r. Michel, Sjoerd Atze, Harm en Moniek  • Nieuws

  Prachtich pupillekeatsen yn Goaiïngea

  zondag 14 juli 2019
  Last-minutewedstriid...
  Lees meer...

  Michel Nesse prolongearret keningstitel op Oranjefeestpartij

  vrijdag 12 juli 2019
  En sa stienen Michel Nesse, Folkert...
  Lees meer...

  Teatswinst foar Sjoerd Hofstee, Antsje van der Goot en Siebrigje Nynke Boschma

  zondag 7 juli 2019
  It like der earst net op, mar úteinlik stienen...
  Lees meer...