• Jelmer Drijfhout wint Muorrekeatsen yn Sibrandabuorren mei de hakken oer de sleat!

  zondag 11 maart 2018

   IMG_3951.JPG
  Jelmer Foppe Drijfhout -  hy is noch skoaljonge - liet sy grutte opponint Michel Nesse op snein 11 maart mar in heale punt achter him - 10,9 om 10,4 - , mar it wie genôch. En de winst wie fertsjinne, want hy wûn as iennichste 7 fan de 8 spile partijen. De 3e priis wie foar Andrea Kroes, dy't krekt as Michel 6 partijen wûn, mar mei 8,9 punten op earbiedige efterstân fan de mannen bleau.

  Mei dit toernoai is de muorrekeatskompetysje 2017-2018 offisjeel ôfsluten. Der kin noch in pear kear op sneintemiddei spile wurden fan 14:00 - 16:00 oere, 'om des keizers baard'.   


  IMG_3947.JPG
  Toernoaidirekteur Nolke Bergstra hie de saken wer pico-bello yn oarder. It tal dielnimmers foel wat ôf - tolve- , mar dêr wie it sportplesier net minder om.
  IMG_3952.JPG
  Hjirûnder alle priiswinners fan dizze dei, f.l.n.r.: Michel Nesse, winner Jelmer Drijfhout en Andrea Kroes. 


  De einútslach:
   MK.jpg


     
  De útslach is sa bepaald: tal wûne partijen + 0,1 x it puntesaldo. • Nieuws

  Laatste ledenpartij voor mannen en vrouwen

  zondag 16 september 2018
  Het seizoen begon zo mooi op 28 april met 14 deelnemende parturen en het eindigde met twee keer...
  Lees meer...

  Slotpartij jeugd met Patat en Bingo

  zaterdag 15 september 2018
  Kabouters ( 4...
  Lees meer...

  Prachtige opbrengst Oudijzeractie

  vrijdag 14 september 2018
  Op 31 juli had onze kaatsvereniging de jaarlijkse Oudijzeractie. Nou en dat is een groot succes...
  Lees meer...