• Jelmer Drijfhout wint Muorrekeatsen yn Sibrandabuorren mei de hakken oer de sleat!

  zondag 11 maart 2018

   IMG_3951.JPG
  Jelmer Foppe Drijfhout -  hy is noch skoaljonge - liet sy grutte opponint Michel Nesse op snein 11 maart mar in heale punt achter him - 10,9 om 10,4 - , mar it wie genôch. En de winst wie fertsjinne, want hy wûn as iennichste 7 fan de 8 spile partijen. De 3e priis wie foar Andrea Kroes, dy't krekt as Michel 6 partijen wûn, mar mei 8,9 punten op earbiedige efterstân fan de mannen bleau.

  Mei dit toernoai is de muorrekeatskompetysje 2017-2018 offisjeel ôfsluten. Der kin noch in pear kear op sneintemiddei spile wurden fan 14:00 - 16:00 oere, 'om des keizers baard'.   


  IMG_3947.JPG
  Toernoaidirekteur Nolke Bergstra hie de saken wer pico-bello yn oarder. It tal dielnimmers foel wat ôf - tolve- , mar dêr wie it sportplesier net minder om.
  IMG_3952.JPG
  Hjirûnder alle priiswinners fan dizze dei, f.l.n.r.: Michel Nesse, winner Jelmer Drijfhout en Andrea Kroes. 


  De einútslach:
   MK.jpg


     
  De útslach is sa bepaald: tal wûne partijen + 0,1 x it puntesaldo. • Nieuws

  Ofskied Margriet Adema as foarsitter op de foarjiersfergadering

  donderdag 4 april 2019
  Yn in rêstige ledefergadering hat Margriet...
  Lees meer...

  Michel Nesse net te pakken op Maitiid-slottoernoai muorrekeatsen

  zondag 17 maart 2019
  Nolke oan 'e kofje yn...
  Lees meer...

  Maitiid-slottoernoai Muorrekeatsen snein 17 maart

  zondag 17 februari 2019
  Lees meer...