• Poll
  Waar kaats je liever mee, met de grote (lucht)bal of met de kleine kaatsbal?
  • Met de grote bal
  • Met de kleine bal
  • Maakt mij niets uit
  Agenda

  9 oktober Recreatietoernooi WallBall Franeker

  Op 9 oktober 2022 van 13:00 tot 18:00 uur
  locatie: Sporthal De Trije in Franeker

  4 novimber Ledefergadering kf De Lege Geaen

  Op 4 november 2022 van 20:00 tot 0:00 uur
  locatie: Us Gebou yn Gau
  Aginda folget noch
 • Muurkaatsen seizoen 2021-2021

  Sûnt snein 26 septimber is it muorrekeatsen los yn ‘it Mingeltsje’.
  Tiid 13.00 – 15.00 oere
  Sneintemoarns foar 12.00 oere yn de groepsapp trochjaan ast meidochst.
  Sitsto dêr noch net yn?
  Stjoer in berjocht nei Nolke Bergstra: 06 4271 6088
   
  De froulju binne sûnt tiisdei 28 septimber los.
  O/m 19 oktober fan 19.00 – 21.00 oere
  Dêrnei
  -        op tiisdei fan 19.00 – 20.00 oere
  -        op tongersdei fan 19.30 – 20.30 oere

  Sûnt 19 jannewaris keatse de froulju allinnich op tiisdei, fan 18.00 - 20.00 oere

  Kontaktpersoan Aaltsje Kroes, 06 2445 3528  Sûnt 19 desimber 2021 is der troch de koroanalockdown gjin muorrekeatsen, salang as it duorret........ 
  Mei yngong fan snein 17 jannewaris is der wer muorrekeatsen, omdat de lockdown opheft is.

 • Nieuws

  Prachtich nachtkeatsen by de grutten, en wat in waar!

  zondag 11 september 2022
  It soe in moaie nacht wurde en dat nei in pear...
  Lees meer...

  Nachtkeatsen foar de jeugd, wer in happening

  zaterdag 10 september 2022
  Pankoeken
  Lees meer...

  Slagge ledepartij senioaren mei sterke winners

  zaterdag 27 augustus 2022
  Dizze ledepartij stie earst 14 dagen ...
  Lees meer...