• Poll
  Ga je de komende maanden muurkaatsen of zaalkaatsen?
  • Ja
  • Nee
  Agenda

  Federatiepartij jeugd

  Op 22 juni 2018 om 16:00 uur
  locatie: Scharnegoutum
  Welpen, pupillen, schooljeugd, jeugd en juniorenOpgeven tot dinsdag 19 juni 2018 19:00 uur via knkb.nl

  Repko Sportprijzenpartij - federatie jeugd

  Op 29 juni 2018 om 16:00 uur
  locatie: Goënga
  - welpen jongens en meisjes - pupillen jongens en meisjes - schooljongens en -meisjes - jongens en meisjes

  Federatiepartij jeugd 

  Op 29 juni 2018 om 16:00 uur
  locatie: Goënga
  Welpen, pupillen, schooljeugd,jeugd en junioren Opgeven tot dinsdag 26 juni 19:00 uur via knkb.nl
 • By wa hingje dizze krânsen? 

  It keatsseizoen 2017 is foarby, mar de krânsen dy’t wûn binne hingje noch oan ‘e muorren.
  Hjirûnder steane 16 famyljes en 16 foto's.          

  De priisfraach is bedoeld foar de jeugd o/m 16 jier !                  
  Jim opdracht is: sykje de goede foto by de goede húshâlding!                     
  Ik bin útgien fan minimaal 4 krânsen per hûs: dat jim net tinke: wêrom stiet ús hûs der net by!             

  Stjoer jim oplossing (de goede famylje + it nûmer fan de foto)
  foar 15 desimber 2017 nei:
  Harmen van Gelderen per e-mail: tsjemlan99@ziggo.nl
  Foar de de goede oplossers binne 3 prizen beskikber.                  

  De famyljes

  Fam. Bakker - Grienedyk
  Fam. Kievit – Sibrandabuorren
  Fam. Dotinga – Gau Fam. Leenstra – Gau
  Fam. Dotinga – Sibrandabuorren Fam. Lootsma – Goaiïngea
  Fam. Drijfhout – Poppenwier Fam. Nesse – Sibrandabuorren
  Fam. Ekema – Poppenwier Fam. Sijbrandij – Dearsum
  Fam. M. van der Goot – Goaiïngea Fam. Twijnstra – Gau
  Fam. A. van der Goot – Goaiïngea Fam. Wierda – Goaiïngea
  Fam. De Groot – Goaiïngea Fam. Zijlstra – Spears
   
   Lootsma - Goaiïngea.jpg


  1

   Twijnstra - Gau.jpg
   
   Dotinga - Gau.jpg


   Ekema - Poppenwier.jpg


   Goot, A van der - Goaiïngea.jpg


   Bakker - Grienedyk.jpg


   Sijbrandij - Dearsum.jpg


  Kievit - Sibrandabuorren.jpg


  Groot ,de - Goaiïngea.jpg

  Leenstra - Gau.jpg

  2
  Drijfhout - Poppenwier.jpg


  Dotinga - Sibrandabuorren.jpg


  Goot, M van der - Goaiïngea.jpg

   Zijlstra - Spears.jpg


   Nesse - Sibrandabuorren.jpg
   Wierda - Goaiïngea.jpg

  3     6
  7            


  8           9    10        
  11        12       13    


  14   


  15
  16


        
 • Nieuws

  Ledenpartij jeugd deze keer zonder kransen?

  zaterdag 2 juni 2018
  Ja, een jubileumjaar brengt veel drukte en...
  Lees meer...

  Drie nieuwe federatiekampioenen

  vrijdag 1 juni 2018
  In Easterein waren vrijdag 1 juni de jaarlijkse...
  Lees meer...

  En doe wie it pearkeatsen dochs noch yn  Goaiïngea

  zaterdag 26 mei 2018
  Lees meer...