• Poll
  Ga je de komende maanden muurkaatsen of zaalkaatsen?
  • Ja
  • Nee
  Agenda

  KNKB Schoolmeisjes A en B d.e.l.

  Op 26 augustus 2018 om 10:00 uur
  locatie: Goënga

  Slotledenpartij

  Op 15 september 2018 om 13:00 uur
  locatie:
  jeugd

  Slotledenpartij

  Op 16 september 2018 om 13:00 uur
  locatie: Goënga
  dames en heren
 • By wa hingje dizze krânsen? 

  It keatsseizoen 2017 is foarby, mar de krânsen dy’t wûn binne hingje noch oan ‘e muorren.
  Hjirûnder steane 16 famyljes en 16 foto's.          

  De priisfraach is bedoeld foar de jeugd o/m 16 jier !                  
  Jim opdracht is: sykje de goede foto by de goede húshâlding!                     
  Ik bin útgien fan minimaal 4 krânsen per hûs: dat jim net tinke: wêrom stiet ús hûs der net by!             

  Stjoer jim oplossing (de goede famylje + it nûmer fan de foto)
  foar 15 desimber 2017 nei:
  Harmen van Gelderen per e-mail: tsjemlan99@ziggo.nl
  Foar de de goede oplossers binne 3 prizen beskikber.                  

  De famyljes

  Fam. Bakker - Grienedyk
  Fam. Kievit – Sibrandabuorren
  Fam. Dotinga – Gau Fam. Leenstra – Gau
  Fam. Dotinga – Sibrandabuorren Fam. Lootsma – Goaiïngea
  Fam. Drijfhout – Poppenwier Fam. Nesse – Sibrandabuorren
  Fam. Ekema – Poppenwier Fam. Sijbrandij – Dearsum
  Fam. M. van der Goot – Goaiïngea Fam. Twijnstra – Gau
  Fam. A. van der Goot – Goaiïngea Fam. Wierda – Goaiïngea
  Fam. De Groot – Goaiïngea Fam. Zijlstra – Spears
   
   Lootsma - Goaiïngea.jpg


  1

   Twijnstra - Gau.jpg
   
   Dotinga - Gau.jpg


   Ekema - Poppenwier.jpg


   Goot, A van der - Goaiïngea.jpg


   Bakker - Grienedyk.jpg


   Sijbrandij - Dearsum.jpg


  Kievit - Sibrandabuorren.jpg


  Groot ,de - Goaiïngea.jpg

  Leenstra - Gau.jpg

  2
  Drijfhout - Poppenwier.jpg


  Dotinga - Sibrandabuorren.jpg


  Goot, M van der - Goaiïngea.jpg

   Zijlstra - Spears.jpg


   Nesse - Sibrandabuorren.jpg
   Wierda - Goaiïngea.jpg

  3     6
  7            


  8           9    10        
  11        12       13    


  14   


  15
  16


        
 • Nieuws

  Michel Nesse en Siebrigje Nynke Boschma yn 'e krânsen yn Skearnegoutum

  zondag 29 juli 2018
  Dat barde op de jierlikse Pree-PC-partij, dy't...
  Lees meer...

  De Thúsbliuwerspartij vrijdag 27 juli gaat niet door!

  donderdag 26 juli 2018
  De Jeugdcommissie heeft gisteravond...
  Lees meer...

  Moaie, lange en waarme keatserij 1e klas froulju yn Goaiïngea

  zondag 15 juli 2018
  De organisaasje wie perfekt...
  Lees meer...