• Poll
  Ga je de komende maanden muurkaatsen of zaalkaatsen?
  • Ja
  • Nee
  Agenda

  Muorrekeatstoernoai 

  Op 30 december 2018 van 13:00 tot 00:00 uur
  locatie: 't Mingetsje yn Sibrandabuorren
 • By wa hingje dizze krânsen? 

  It keatsseizoen 2017 is foarby, mar de krânsen dy’t wûn binne hingje noch oan ‘e muorren.
  Hjirûnder steane 16 famyljes en 16 foto's.          

  De priisfraach is bedoeld foar de jeugd o/m 16 jier !                  
  Jim opdracht is: sykje de goede foto by de goede húshâlding!                     
  Ik bin útgien fan minimaal 4 krânsen per hûs: dat jim net tinke: wêrom stiet ús hûs der net by!             

  Stjoer jim oplossing (de goede famylje + it nûmer fan de foto)
  foar 15 desimber 2017 nei:
  Harmen van Gelderen per e-mail: tsjemlan99@ziggo.nl
  Foar de de goede oplossers binne 3 prizen beskikber.                  

  De famyljes

  Fam. Bakker - Grienedyk
  Fam. Kievit – Sibrandabuorren
  Fam. Dotinga – Gau Fam. Leenstra – Gau
  Fam. Dotinga – Sibrandabuorren Fam. Lootsma – Goaiïngea
  Fam. Drijfhout – Poppenwier Fam. Nesse – Sibrandabuorren
  Fam. Ekema – Poppenwier Fam. Sijbrandij – Dearsum
  Fam. M. van der Goot – Goaiïngea Fam. Twijnstra – Gau
  Fam. A. van der Goot – Goaiïngea Fam. Wierda – Goaiïngea
  Fam. De Groot – Goaiïngea Fam. Zijlstra – Spears
   
   Lootsma - Goaiïngea.jpg


  1

   Twijnstra - Gau.jpg
   
   Dotinga - Gau.jpg


   Ekema - Poppenwier.jpg


   Goot, A van der - Goaiïngea.jpg


   Bakker - Grienedyk.jpg


   Sijbrandij - Dearsum.jpg


  Kievit - Sibrandabuorren.jpg


  Groot ,de - Goaiïngea.jpg

  Leenstra - Gau.jpg

  2
  Drijfhout - Poppenwier.jpg


  Dotinga - Sibrandabuorren.jpg


  Goot, M van der - Goaiïngea.jpg

   Zijlstra - Spears.jpg


   Nesse - Sibrandabuorren.jpg
   Wierda - Goaiïngea.jpg

  3     6
  7            


  8           9    10        
  11        12       13    


  14   


  15
  16


        
 • Nieuws

  Michel Nesse wint Piternútmuorrekeatsen

  zondag 2 december 2018
  17 dielnimmers stienen om 13.00 oere klear op...
  Lees meer...

  KNKB-wedstrijden Goënga 2019

  donderdag 8 november 2018
  De volgende KNKB-wedstrijden staan in 2019 op het...
  Lees meer...

  Kaatsfestijn op de Oosterdijk een daverend succes!

  zondag 30 september 2018
  10-jarig jubileum met 34...
  Lees meer...