• Poll
  Ga je de komende maanden muurkaatsen of zaalkaatsen?
  • Ja
  • Nee
  Agenda

  Keningsdeipartij

  Op 27 april 2018 om 13:00 uur
  locatie: Goaiïngea
  jeugd en senioren leden

  Rûne Tafelpartij - KNKB Heren 50+ d.e.l.

  Op 28 april 2018 om 11:00 uur
  locatie: Goënga

  Slotledenpartij jeugd

  Op 15 mei 2018 om 13:00 uur
  locatie: Goënga
 • By wa hingje dizze krânsen? 

  It keatsseizoen 2017 is foarby, mar de krânsen dy’t wûn binne hingje noch oan ‘e muorren.
  Hjirûnder steane 16 famyljes en 16 foto's.          

  De priisfraach is bedoeld foar de jeugd o/m 16 jier !                  
  Jim opdracht is: sykje de goede foto by de goede húshâlding!                     
  Ik bin útgien fan minimaal 4 krânsen per hûs: dat jim net tinke: wêrom stiet ús hûs der net by!             

  Stjoer jim oplossing (de goede famylje + it nûmer fan de foto)
  foar 15 desimber 2017 nei:
  Harmen van Gelderen per e-mail: tsjemlan99@ziggo.nl
  Foar de de goede oplossers binne 3 prizen beskikber.                  

  De famyljes

  Fam. Bakker - Grienedyk
  Fam. Kievit – Sibrandabuorren
  Fam. Dotinga – Gau Fam. Leenstra – Gau
  Fam. Dotinga – Sibrandabuorren Fam. Lootsma – Goaiïngea
  Fam. Drijfhout – Poppenwier Fam. Nesse – Sibrandabuorren
  Fam. Ekema – Poppenwier Fam. Sijbrandij – Dearsum
  Fam. M. van der Goot – Goaiïngea Fam. Twijnstra – Gau
  Fam. A. van der Goot – Goaiïngea Fam. Wierda – Goaiïngea
  Fam. De Groot – Goaiïngea Fam. Zijlstra – Spears
   
   Lootsma - Goaiïngea.jpg


  1

   Twijnstra - Gau.jpg
   
   Dotinga - Gau.jpg


   Ekema - Poppenwier.jpg


   Goot, A van der - Goaiïngea.jpg


   Bakker - Grienedyk.jpg


   Sijbrandij - Dearsum.jpg


  Kievit - Sibrandabuorren.jpg


  Groot ,de - Goaiïngea.jpg

  Leenstra - Gau.jpg

  2
  Drijfhout - Poppenwier.jpg


  Dotinga - Sibrandabuorren.jpg


  Goot, M van der - Goaiïngea.jpg

   Zijlstra - Spears.jpg


   Nesse - Sibrandabuorren.jpg
   Wierda - Goaiïngea.jpg

  3     6
  7            


  8           9    10        
  11        12       13    


  14   


  15
  16


        
 • Nieuws

  Poiesz Jeugd Sponsor Actie: € 1.094,- foar de keatsclub

  vrijdag 20 april 2018
  Freed 20 april hat in ploechje jeugd nei Ljouwert ta west foar it jierlikse Poiesz Gala. Alle...
  Lees meer...

  Restige ledefergadering 

  donderdag 22 maart 2018
  Aaltsje Wesselius hie de lieding op tongersdei 22 maart yn De Kosterij yn Goaiïngea. Troch sykte...
  Lees meer...

  Jelmer Drijfhout wint Muorrekeatsen yn Sibrandabuorren mei de hakken oer de sleat!

  zondag 11 maart 2018
  Jelmer Foppe Drijfhout - hy is noch skoaljonge - liet sy grutte opponint Michel Nesse op...
  Lees meer...