• Pree-PC-partij leden senioaren (komb. DLG-DLS-Boazum)

  Op 1 augustus 2021 van 12:00 tot 0:00 uur
  Skearnegoutum
  Opjaan kin per mail via info@kvdelytsestuit.nl oant tongersdei 29 july 19.00 oere
 • Agenda

  30 septimber Ledefergadering kf De Lege Geaen

  Op 30 september 2021 van 20:00 tot 0:00 uur
  locatie: Doarpshûs Ús Gebou yn Gau