• Michel Nesse wint Piternútmuorrekeatsen

  zondag 2 december 2018
  17 dielnimmers stienen om 13.00 oere klear op snein 2 desimber yn sporthal 't Mingeltsje yn Sibrandabuorren. Wedstriidkommissaris Nolke Bergstra hie de groep opdield yn 2 klassen, A en B. In pear fan de dielnimmers mochten út en troch eefkes yn de oare klasse meidwaan. 
   IMG_4427.JPG

  Nei 6 spile partijen wie de 1e priis foar 'hast-alleskinner' Michel Nesse. Hy bleau Fokje Jil Bakker in hierlingte foar. Dêr wer in
   IMG_4446.JPG
  hierlingte achter kaam Age van der Goot. Alle trije hienen se 5 partijen wûn. Doe foel der in gatsje nei de 4e priis en dy wie foar Arjen Radix: de best of the rest, sis mar.

  It is altyd sa dat de foarm fan de dei bepalend is foar hoe't jo spylje. En fansels watfoar maten jo hawwe en wa't de tsjnstanners binne! Likegoed bliuwe der altyd ferrassings en dat is ek mar goed. Ferlieze is net slim, ja, jo kinne better moai ferlieze as in flutterich winne. Mar te faak ferlieze is ek wer net aardich. Oan 'e ein fan 'e middei sitte jo it leafst wol mei in posityf gefoel even nei. En hooplik wie dat mei de measten it gefal. Mei tank oan organisator Nolke Bergstra. It earstkommende toernoai is op snein 30 desimber!         

  Genôch filosofearre, dit is de totaalútslach.
   MK WB.jpg
   IMG_4447.JPG

   IMG_4425.JPG

   IMG_4423.JPG

   IMG_4435.JPG     


 • Nieuws

  Ofskied Margriet Adema as foarsitter op de foarjiersfergadering

  donderdag 4 april 2019
  Yn in rêstige ledefergadering hat Margriet...
  Lees meer...

  Michel Nesse net te pakken op Maitiid-slottoernoai muorrekeatsen

  zondag 17 maart 2019
  Nolke oan 'e kofje yn...
  Lees meer...

  Maitiid-slottoernoai Muorrekeatsen snein 17 maart

  zondag 17 februari 2019
  Lees meer...