• Michel Nesse en Siebrigje Nynke Boschma yn 'e krânsen yn Skearnegoutum

  zondag 29 juli 2018
  Dat barde op de jierlikse Pree-PC-partij, dy't dit jier yn Skearnegoutum plakfûn. En Skearnegoutum hie de primeur fan it feit dat dizze partij net mear op 2 jûnen ferkeatst wurdt, mar op 1 middei: op snein 29 july, 3 dagen foar de PC.

  Om dizze partij op ien dei te hâlden hat in wiis beslút west, kin men wol sizze! 
  It belangrykste wie dat de partij trochgean koe, en wol yn in A- en in B-klasse, mei respektyflik 4 en 5 partoeren. 
  Yn de A-klas wûnen
  A1.jpg
  oppermachtich Michel Nesse en Jos Peterson. Hja wûnen 3 partijen en kamen sa út op 21 punten.
  Op it 2e plak eingen Nolke Bergstra en Pieter Jan Atsma. Sy kamen út op 15 punten. Yn de lêste partij wûnen se op 5-3 6-2 fan Arjen Radix en Joop Hoekstra, dy't op 13 punten hellen en sa krekt bûten de prizen foelen. 

   De hikke waard sluten troch it Skearnegoutumer 3-tal Reindert Oosterbaan, Erik Zeilstra en Henk Jan Eekma mei 10 punten.

  De 5 B-partoeren spilen allegearre twa kear en
  B1.jpg
  dêrnei gie de finale tusken de twa bêste partoeren.
  B2.jpg

  Herco Spoelstra, Siebrigje Nynke Boschma en Auke Koopmans wûnen nei in spannende striid op 5-5 6-0 fan 
  Theo Miedema, Kristia Dotinga en Sjoerd Hofstee.  


  En de wikselbeker bliuwt wer foar in jier yn Goaiïngea, sa sei Theo Boorsma!  

 • Nieuws

  Kaatsfestijn op de Oosterdijk een daverend succes!

  zondag 30 september 2018
  10-jarig jubileum met 34 paren! Voor de 10keer op rij werd het...
  Lees meer...

  Laatste ledenpartij voor mannen en vrouwen

  zondag 16 september 2018
  Het seizoen begon zo mooi op 28 april met 14 deelnemende parturen en het eindigde met twee keer...
  Lees meer...

  Slotpartij jeugd met Patat en Bingo

  zaterdag 15 september 2018
  Kabouters ( 4...
  Lees meer...